martes, 22 de mayo de 2012

Enlaces recomendados:

 Hostal en Barcelona Hostal Ramos


Translation by: http://translate.google.es/

Rrjeti Social

Për platforma online të komunikimit, Rrjetet sociale janë strukturat sociale të përbëra nga grupe të njerëzve, të cilat janë të lidhura me një ose më shumë lloje të marrëdhënieve të tilla si miqësia, farefisin, interesat e përbashkëta ose njohuri të përbashkët. Analiza sociale rrjetit ekzaminon strukturën sociale duke përdorur Teorinë Grafiku dhe identifikimin e subjekteve, si "nyje" ose "vertices" dhe marrëdhëniet si "lidhje" ose "edges". Struktura e grafikut rezultuar shpesh është shumë komplekse. Siç u përmend, nuk mund të jetë shumë lloje të lidhjeve mes nyjeve. Hulumtimi ka treguar se multidisiplinare rrjetet sociale të veprojë në shumë nivele, nga marrëdhëniet familjare të marrëdhënieve të organizatave të gjithë vendin (në këtë rast ne flasim për rrjetet politike), duke luajtur një rol vendimtar në përcaktimin e agjendës politike dhe shkalla në të cilën individë apo organizata të arritur objektivat e tyre ose janë të ndikuara. Në formën e tij më të thjeshtë, një rrjet social që është një hartë të të gjitha lidhjeve përkatëse midis të gjitha nyjet studiuar.

http://max232-s.blogspot.com/

Directions:

Directorio web
abell, W3c, Archive, Li, Avg, Manage
Posicionate en internet
abell, W3c, Archive, Li, Avg, Manage
Hostal en Barcelona
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Pweb
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Lamparas
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Horoscopos
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Vuelos
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Turismo
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage
Redes sociales
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Oli
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Projectin
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage
Snipesmovie
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Humanrightsscotland
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Breconbootcamp
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Ihatebeingbored
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Designer-handbags
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, Manage, 123
Echo
abellMarkosRatiteStatsaholicSitedossiernetcraft, netcraftWho isW3cArchiveStats - LiAvgManage123
Dakarsolidario
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, 123
Educa-bol
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, 123
Inquietudlationamericana
abell, Markos, Ratite, Statsaholic, Sitedossier, netcraft, netcraft, Who is, W3c, Archive, Stats - Li, Avg, 123cio - Home

No hay comentarios:

Publicar un comentario